Job
Dame aux camelias

iMucha - slavná sbírka v pohybu

Nechte se při návštěvě unikátní výstavy „iMucha – slavná sbírka v pohybu“ vnést do atmosféry zdobné secese. Nejslavnější sbírka plakátů a dalších děl Alfonse Muchy, jejíž základy položil světový tenista číslo 1 Ivan Lendl, při svém prvním vystavení v roce 2013 v pražském Obecním domě získala titul Nejnavštěvovanější výstava výtvarného umění v historii ČR. Tentokrát vás obohatí o pohledy na nově získané mistrovské kousky a především o zážitek z digitálního zpracování. To nejenom modelkám z Muchových plakátů vdechlo život. Nabízíme vám malou ochutnávku toho, co vás v expozici čeká.
koupit knihu IVAN LENDL: ALFONS MUCHA koupit vstupenku
Rose

Alfons Mucha

Alfons Mucha byl světoznámým českým malířem, grafikem a návrhářem, který se proslavil zejména užitým uměním (plakáty, etikety, knihy, šperky, nábytek). Byl rovněž stěžejním představitelem dekorativního secesního stylu, jenž určoval „vzhled“ tehdejší doby. Zde na fotografii o Muchově životě „vypovídají“ jeho přátelé, mezi něž patřil i Paul Gaugin (zcela vlevo), v expozici o sobě něco prozradí sám český secesní velikán.
play
1860
24. července se narodil Alfons Mucha v Ivančicích na jižní Moravě.
1872–1877
Studoval na Slovanském gymnáziu v Brně.
1877–1879
V Ivančicích se živil jako písař. Neúspěšně se snažil dostat na pražskou Akademii výtvarných umění.
1879–1881
Ve Vídni byl zaměstnán v malířské dílně Kautsky- Brioschi-Burghardt, která vyráběla kulisy a divadelní opony a pro niž později pracoval i Gustav Klimt. Seznámil se s tvorbou Hanse Makarta.
1882–1885
Pracoval pro hraběte Eduarda Khuen-Belasiho, jenž se stal jeho prvým mecenášem. Podílel se na výzdobě jeho zámečku Emmahof u Hrušovan nad Jeviškou a hradu Gandegg v Tyrolích.
1885–1887
Na podzim 1885 odjel do Mnichova, kde studoval na Akademii výtvarných umění. V listopadu 1885 vstoupil do spolku českých studentů umění Škréta.
1887
Díky podpoře hraběte Khuena-Belasiho odjel na podzim do Paříže, kde strávil následujících sedmnáct let. Studoval na Académie Julien.
1888
V Paříži se zapsal na Académie Colarossi.
1889
Začal se živit jako vyhledávaný ilustrátor, přispíval do časopisů Zlatá Praha a Světozor.
1890
Navrhoval obálky pro pařížský list La Vie populaire. Navázal obsáhlou ilustrátorskou spolupráci s francouzskými nakladateli. Prohloubil se jeho vztah k divadlu. V letech 1890–1891 se podílel kostýmními kresbami a kresbami divadelních scén na publikaci Le Costume au Théâtre.
1893
Mucha vydal ilustrace k epické básni Svatopluka Čecha Adamité (nakl. Šimáček v Praze). Vytvořil kalendář pro firmu Charles Lorilleux & Cie.
1894–1895
Zahájil obsáhlou spolupráci se Sarah Bernhardtovou, pro niž v následujících šesti letech navrhoval plakáty, kostýmy, divadelní výpravy a šperky. V březnu se účastnil skupinové výstavy v Salon des Cent.
1896
Provádění všech Muchových zakázek převzala pařížská tiskárna Champenois. Mucha se stal spolupracovníkem revue La Plume a jejího výstavního prostoru Salon des Cent.
1897
15. února byla zahájena první Muchova samostatná výstava v pařížské Galerie de la Bodinière a 5. června byla zahájena Muchova samostatná výstava v Salon des Cent. Revue la Plume vydala zvláštní číslo s reprodukcemi Muchových děl a zajistila zopakování této výstavy ve Vídni, Praze, Mnichově, Bruselu, Londýně a New Yorku. Díky spolupráci se Sarah Bernhardtovou a této putovní výstavě vzrostl autorův věhlas.
1898
Mucha byl přijat do pařížské zednářské lóže Les Inséparables du progrés.
1899
Cestoval na Balkán v souvislosti s objednávkou rakousko-uherské vlády na návrh výzdoby pavilonu Bosny a Hercegoviny pro Světovou výstavu v Paříži roku 1900. 20. prosince vydal Henri Piazza za součinnosti Champenoisovy tiskárny bibliofilii Le Pater, v níž podal Mucha vlastní verzi textového a výtvarného výkladu Otčenáše. Navrhl plakát Paříž, 1900 pro rakouskou expozici na Světové výstavě v Paříži.
1900
Pro Světovou výstavu v Paříži uskutečnil nejrůznější zakázky, v nichž se projevil jako vůdčí osobnost přelomu století. Je autorem celkového pojetí pavilonu Bosny a Hercegoviny.
1900–1901
Navrhl interiér a průčelí pro obchod klenotníka Georgese Fouqueta v Rue Royale v Paříži.
1902
Doprovázel Augusta Rodina při jeho cestě do Prahy a na moravské Slovácko. Vydal zásadní dílo Documents décoratifs, vzorník nového dekorativního umění.
1903
Navrhl výpravu k opeře Bedřicha Smetany Libuše pro Národní divadlo v Praze.
1904
V březnu a dubnu podnikl první cestu do Spojených států. Poprvé se setkal s Charlesem Richardem Cranem, budoucím podporovatelem Slovanské epopeje.
1905
V lednu odplul do Spojených států, kde s menšími přestávkami pracoval až do roku 1910. V Paříži vyšly Figures décoratives navazující na Documents décoratifs. Přinesly příklady zapojení ženské postavy do geometricky vymezené plochy. V Americe se živil portrétováním a výukou.
1906
Proběhla putovní výstava Muchy po New Yorku, Filadelfii, Chicagu a Bostonu
1908
V říjnu uskutečnil návrhy pro Německé divadlo v New Yorku. Na podzim při poslechu symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany na koncertě Bostonské filharmonie se rozhodl věnovat významu slovanské vzájemnosti, dějinám Slovanů a jejich postavení v rámci ostatních národů.
1909
Dostal nabídku k výzdobě Obecního domu v Praze postaveného podle návrhu Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. O Vánocích souhlasil Charles R. Crane s financováním Slovanské epopeje.
1910
Vrátil se do Čech, kde uskutečnil výzdobu Primátorského sálu Obecního domu v Praze. Pronajal si byt a ateliér na zámku ve Zbirohu od hraběte Jeronýma Coloredo-Mansfelda, kde namaloval podstatnou část Slovanské epopeje.
1911
Po dokončení maleb v Obecním domě začal pracovat na prvních plátnech Slovanské epopeje.
1912
Navrhl plakát pro VI. všesokolský slet České obce sokolské, který byl zároveň prvním sletem Svazu slovanského sokolstva.
1918–1919
Navrhl první známky, státní znak a řadu bankovek nového státu.
1919
27. dubna byla v refektáři pražského Klementina otevřena výstava prvních jedenácti pláten Slovanské epopeje.
1920
V chicagském Art Institutu se konala výstava Slovanské epopeje (15. 6. – 1. 9.).
1921
V Brooklynském muzeu se konala výstava Slovanské epopeje
1922
S Muchovým přispěním dosáhli čeští zednáři na jednání v Lausanne významného úspěchu – ustavení Nejvyšší rady pro Československo. Mucha se stal „Svrchovaným velikým komandérem“.
1923
25. února se v Praze konala ustavující schůze „Nejvyšší velké lóže československé“. Mucha vydal knihu Zásady a cíle svobodného zednářství.
1924
Mucha vydal knihu Svobodné zednářství.
1926
U příležitosti VIII. všesokolského sletu připravoval slavnostní hru Slovanstvo bratrské na Vltavě, obsahující některé motivy ze Slovanské epopeje.
1928
Mucha se přestěhoval s rodinou do nově postavené vily v Praze-Bubenči. 21. září předal Slovanskou epopej Praze. Proběhla její výstava ve velké dvoraně Pražských vzorkových veletrhů.
1931
Na objednávku banky Slavia navrhl Mucha okno pro Horovu kapli chrámu svatého Víta na Pražském hradě.
1934
Vydal knížku O lásce, rozumu a moudrosti. Namaloval obraz Píseň pro pražský spolek Hlahol. Francouzská vláda jej povýšila na důstojníka Řádu čestné legie.
1936
V pařížském Jeu de Paume proběhla společná retrospektivní výstava Alfonse Muchy a Františka Kupky. Jako soukromý tisk vydal Tři projevy o životě a díle.
1938
Onemocněl zápalem plic.
1939
4. července zemřel po četných výsleších na gestapu. Je pohřben na vyšehradském Slavíně.
gismonda

Femme fatal

Bez nadsázky osudovou ženou byla pro Muchu francouzská herečka Sarah Bernhardtová. Díky ztvárnění na tehdejší dobu zcela novátorského plakátu k její divadelní hře Gismonda se proslavil nejenom ve Francii, ale také v USA. To znamenalo zlom v jeho kariéře. Stejný motiv dokázal s citem pro odlišnosti diváků zpracovat jak pro pařížské, tak i americké uvedení divadelní hry v rozlišných podobách.
Palma Sarah Bernhardt

Paříž

Po vytvoření pařížského pláktu s Muchou Sarah Bernhardtová navázala desetiletou spolupráci. Pro její divadlo Théâtre de la Renaissance vytvářel plakáty k úspěšným divadelním hrám, ale i scénografické návrhy, kostýmy, šperky a kostýmní návrhy.

Plákát Gismonda

Paříž / 1894
koupit plakát
New York
Paris

USA

Muchova sláva se za oceán roznesla během velmi krátkého období. Významné deníky New York Daily News či New York Herald na titulních stránkách oslavovaly jeho pobyt na americké pevnině. Označovaly jej za „největšího žijícího světového dekorativního umělce“.

Plákát Sarah Bernhardt
- americké turné

New York / 1904
koupit plakát
Monaco Monte Carlo

Monaco – Monte Carlo

Do první řady nejoblíbenějších a zároveň nejznámějších Muchových děl se zařadil reklamní plakát vytvořený pro železniční společnost Paříž – Lyon – Marseille. Výstižný výraz vyobrazené ženy se stal shrnujícím emblémem tehdejší doby. Díky své výrazné barevnosti je i dnes oblíbeným motivem, který se skvěle vyjímá v nejrozličnějších zpracováních.
Monaco Monte Carlo plakát

Plákát

Reprodukce plakátu Monaco - Monte Carlo
koupit plakát
Monaco Monte Carlo šátek

Šátek

Hedvábný šátek s motivem Monaco - Monte Carlo
koupit šátek
Kluk s kruhem

Slovanská epopej

Bezesporu nejmonumentálnějším dílem Alfonse Muchy, který obdivují miliony lidí po celém světě, je Slovanská epopej. Dvacet velkoformátových pláten, do nichž mistr secese vtiskl dějiny českých Slovanů a ostatních slovanských národů. Při pohledu na rozpohybované části Slovanské epopeje spojené v jeden celek a dokreslené dějovou hudbou, budete doslova vtaženi do kusu naší historie.
koupit video

Multimediální výstava

koupit video
Modelky z plakátů v pohybu, ohromující oživlý děj Slovanské epopeje, promlouvající Alfons Mucha ze svého autoportrétu. To vše proměňuje standardní výstavu v neopakovatelné chvíle. Ani tím však výčet nekončí. Na 550 metrech čtverečních najdete více než dvě stovky originálních děl Alfonse Muchy, z nichž velká část vás doslova vtáhne do časů více než sto let starých.

Věčné návraty

Použití nejmodernějších technologií doslova vdechlo více než sto let starým plakátům život. Ožívají jak modelky, tak i ostatní části motivů. Podívejte se, jaká kouzla se povedla tvůrcům využívajícím výdobytky 21. století a představte si, jak živě budou působit ve své původní velikosti v expozici.

Ametyst

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Rubín

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Smaragd

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Topaz

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Ametyst

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Rubín

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Smaragd

Drahokamy (1900)
koupit plakát

Topaz

Drahokamy (1900)
koupit plakát
Dívka s houslemi Pantheon české hudby

Gottfried Rieger

neznámý název

Antonín Dvořák

Symfonie č. 9 e moll, op. 95, "Novosvětská"

Bedřich Smetana

Má vlast / Vltava

Zdeněk Fibich

V podvečer, symfonická selanka

Pantheon české hudby

Ačkoliv byl Alfons Mucha mistrem pera a štětce, velmi jej ovlivnilo také umění hudby. Ne náhodou proto pod jeho rukami vznikl obraz Pantheon české hudby, který vyobrazuje hned šest významných hudebních skladatelů, jejichž výběr souvisel národním obrozením, se vznikem české národní hudby a s jejím úspěšným prosazením ve Spojených státech amerických. Připomeňte si, kdo jsou autoři nadčasových a nezapomenutelných skladeb.
Moöt girl

Perlivé opojení (Moët & Chandon)

Jedny z nejčastějších zakázek Alfonse Muchy se týkaly alkoholických nápojů, šampaňského (Šampaňské Ruinart, 1896, Moët & Chandon, 1899, Heidsieck & Co, 1901), rumu (Rum Fox-Land, 1897), koňaku (Koňak Bisquit, 1899), nejrůznějších likérů (Trapistýnka, 1897, Benediktýnka, 1898) a piva (Piva z oblasti Meuse, 1897). Věnoval jim jedny z nejpromyšlenějších plakátů, ve kterých rozvedl vlastní verzi přechodu mezi světským a nebeským, již zprostředkovala štíhlá ženská postava přinášející divákovi šumivý nápoj. Její prohnuté tělo se opíralo o Muchovu znalost středověkého umění, jako byly madony krásného slohu či madony stojící na půlměsíci, a barokního sochařství, zejména morových sloupů (Šampaňské Ruinart, 1896).
Moët package
Moöt Brut

Moët & Chandon

Impérial Brut
koupit
Moöt Rose

Moët & Chandon

Rosé Impérial
koupit

iMUCHA e-shop

Hedvábná šála Drahokamy – Rubín

Hedvábná šála Drahokamy – Rubín

Hedvábná šála s motivem díla Alfonse Muchy – Drahokamy – Rubín.
2 790 Kč
Dámské šaty Latinská čtvrť

Dámské šaty Latinská čtvrť

Elegantní šaty z elastického, velmi příjemného a měkkého materiálu.
2 994 Kč
Hedvábný šátek – Monaco - Monte Carlo

Hedvábný šátek – Monaco - Monte Carlo

Hedvábný šátek s motivem díla Alfonse Muchy – Monaco - Monte Carlo.
2 490 Kč
Hedvábný šátek – Ženy s květinami

Hedvábný šátek – Ženy s květinami

Hedvábný šátek s motivem díla Alfonse Muchy – Ženy s květinami.
4 590 Kč
Šálek na cappuccino Job

Šálek na cappuccino Job

Šálek na cappuccino s motivem Job.
390 Kč
Hedvábný šátek – Zvěrokruh

Hedvábný šátek – Zvěrokruh

Hedvábný šátek s motivem díla Alfonse Muchy – Zvěrokruh.
2 490 Kč
Plakát – Umění – Poezie (1898)

Plakát – Umění – Poezie (1898)

Originální reprodukce plakátu Alfonse Muchy – Umění – Poezie.
690 Kč
Plakát – Umění – Hudba (1898)

Plakát – Umění – Hudba (1898)

Originální reprodukce plakátu Alfonse Muchy – Umění – Hudba
690 Kč

Novinky

Projděte si výstavu on-line

25. 3. 2021

Také už se těšíte, až se výstavy znovu otevřou? U nás čekat nemusíte. Připravili jsme pro Vás hned dva exkluzivní video snímky, v nichž můžete do expozice nahlédnout. Jeden je zpracovaný formou on-line prohlídky komentované kurátorem sbírky a druhé nabízí pohled na originální zpracování výjevů z fenomenálních pláten Slovanské epopeje. Najdete je ZDE

Snažíme se pro vás opět brzy otevřít

18. 12. 2020

Ačkoliv je ode dneška výstava kvůli vládnímu nařízení opět zavřena, nevzdáváme naději na její brzké otevření. Podali jsme žádost na Ministerstvo kultury ČR o udělení výjimky ze zákazu návštěv. Věříme, že naše výstava je natolik výjimečným projektem, že nám bude vyhověno. Jakmile budeme znát verdikt, budeme vás informovat.

Poslední možnosti kulturního vyžití v letošním roce

15. 12. 2020

Ještě do čtvrtka 17. prosince můžete zavítat na výstavu a v předvánočním shonu si odpočinout při prohlídce unikátní expozice. Využijte pravděpodobně poslední možnosti kulturního vyžití v letošním roce. Od pátku bude s ohledem na nařízení Vlády ČR v souvislosti s epidemickou situací opět do odvolání zavřeno.

Newsletter

Our site uses cookies and other technologies to run this site, improve its operation and to deliver ads and other marketing materials to you. To learn more about how we use cookies, please see our Privacy Policy.